Tag: emcom

SP EmCom sked łączności

Sprawdzenie łączności, kryzysowej, tzw. sked, w paśmie 80 m ( 3 760 kHz LSB ).
SPEC ( SP Emergency Communications )